MiniMaster

Pahlen

MiniMaster – Pahlen

SU KONTROL KUMANDA ÜNİTESİ

Özel kullanım amaçlı ve villa havuzları için uygundur.

MiniMaster – Pahlen

SU KONTROL KUMANDA ÜNİTESİ

Ürün Açıklaması

Minimaster su kontrol ve kumanda ünitesi, havuzunuzdaki su kalitesini devamlı olarak kontrol altında tutarak, havuz hijyenizasyonu için gerek duyulan kimyasal miktarını otomatik olarak dozlama üniteleri ile havuza gönderir ve sistemi optimize eder.

Klor ve pH değerleri elektrotlar yardımıyla ölçümleri yapılır, cihazın üzerindeki LED’ler sayesinde su uygunluk durumu kolayca izlenir. Yeşil ışık, havuz suyunun uygun değerler aralığında olduğunu, sarı ışık bir sonraki dozlamanın gerekli olduğunu veya önceki dozlamanın gereğinden fazla olduğunu, kırmızı ışık ise değerin uygun değer aralığının çok altında veya çok üstünde seyrettiğini bildirir.

Minimaster pH veya sadece Klor değerini ölçebilecek şekilde de dizayn edilmiştir. Otomatik olarak su değerlerini uygun seviyeye getirmek için uygun dozu uygular.

Pin It on Pinterest